Browse by Project

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Date | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | U | V | W | Å | Ø
Number of items: 133.

A

Andersen, A (1998) Orientering fra DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING. Documentation. Danmarks Naturfredningsforening.

Arkitema, - (2006) Finansieringsplan for Samsø Energiakademi. Working Paper. Arkitema K/S.

Andersen, J (1999) Brev med lånebekendtgørelse af 17. december om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og ændringsbekendtgørelsen af 28. juni. Discussion Paper. Indenrigsministeriet.

ARKE, - (1999) Information og tilmelding til Nordby - Mårup lokalvarme. Discussion Paper. ARKE.

B

Bünger, J (1997) Mødereferat. In: Møde om Vedvarende Energi-Ø, 17 Jan 1997, Energistyrelsen, København.

Bünger, J (1997) Mødebekræftelse. In: Møde om Vedvarende Energi-Ø, 17 Jan 1997, Energistyrelsen, København.

Bünger, J (1997) Pressemeddelelse: Samsø bliver Danmarks Vedvarende Energi-Ø. Documentation. Miljø- og Energiministeriet.

Bjerregård, H (1999) Mødereferat. In: Møde om placering af Samsø Havvindmøllepark, 07 Jan 1999.

Bjerregård, H (2000) Mødereferat: HAVVINDMØLLEPROJEKT VED SAMSØ. In: MØDER MED ADVOKATER VEDR. SELSKABSDANNELSE MV., 11 Apr 2000.

Bender, M (2000) Pressemeddelelse:EU-kommission slår tæppet væk under dansk energilov. OVE.

Berthelsen, K and Lund, PJ (2004) Årsrapport 2003 for Paludans Flak Havvind I/S. Documentation. REalVISION.

Braae, G and Sørensen, S (2000) Fjernvarmekontrakt mellem NRGi Lokalvarme A/S og Nordby Hovedgade 19. Documentation. NRGi Lokalvarme A/S.

Bjerregård, H (1998) Mødereferat. In: FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF HAVVINDMØLLEPARK VED SAMSØ - FASE 1. -, 28 Oct 1998.

Birck, C and Pedersen, H (1998) Havvindmøllepark ved Samsø, Fundamentspriser. Working Paper. NIRAS: Rådgivende Ingeniører og planlæggere A/S.

Bjerregård, H (1999) ANBEFALING VEDR. ETABLERING AF HAVVINDMØLLEPARK VED SAMSØ. Discussion Paper. PlanEnergi.

C

Carl Bro A/S, - (1999) Vurdering af udbytte fra lossepladsgas på Samsø. Working Paper. Carl Bro A/S.

Christensen, H (2000) Havvindmøllepark ved Samsø: fase 2. Working Paper. Birk Nielsens Tegnestue.

Crawford, J (1999) ISLENET: European Islands Energy & Environment Network -- ISLENET: Reseau Insulaire Europeen sur L'energie et L'environnement. Documentation. ISLENET.

Christensen, HJ (1999) Overslag/tilbud på brændeovn med vandkammer. Technical Report. Aidt Miljø A/S.

Christensen, HJ (1999) Principskitse af centralvarmesystem. [Image]

Christensen, H (1999) Samsø Havvindmøllepark. In: Møde om placering af Samsø Havvindmøllepark, 07 Jan 1999.

E

Enevoldsen, JR and Stavnbo, B (1999) Invitation: Til medlemmer af Samsø Energi- og Miljøkontor med bopæl i fjernvarmeområdet Ballen-Brundby-Ørby-Permelille. In: Møde i fjernvarmegruppen, 03 Feb 1999, Samsø.

F

Flensted-Jensen, J (1999) Regionplantillæg om vindmøller på Samsø. Documentation. Århus Amt.

G

Gormsen, C (2000) Samsø Vindmøllepark: geofysisk survey. Working Paper. NIRAS: Rådgivende Ingeniører og planlæggere A/S.

H

Hermansen, S (1999) Notater. In: Møde om Vedvarende Energi-Ø, 17 Jan 1997, Energistyrelsen, København.

Hermansen, S (1999) Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998- 31/12 1998. Documentation. SEMK.

Holmstrøm, O (2001) Samsø Hawindmøllepark: ny transformerstation. Working Paper. Tech-wise A/S.

Hermansen, S (1998) Dagsorden samt aftalepapir. In: Vindmøllemøde, 30 Nov 1998.

Hermansen, S and Argyraki, V (1999) Email correspondence on ISLEPACT history. In: SAVE-agencies and local actors on energy efficiency, 16 Nov 1999, Toldkammeret, Energistyrelsen, Amaliegade 44.

Hermansen, S (1998) Brev til arbejdsgruppedeltagere vedr. energisyn. Working Paper. SEMK.

Hermansen, S and Johnsen, Aa (1999) Referater og noter fra møder i de fire planlagte fjernvarmeområder. In: Energisynsprojektet i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby",, 1998 - 1999.

Hermansen, S and Svendsen, P (1999) Mødereferat samt oversigt over olieforbrugere i Nordby. In: Arbejdsgruppemøde for Besser. Langemark. Torup og Østerby, Nov 1999.

I

Ibsen, P and Bjørnvig, B (1999) Beslutning om indkøb af vindmøller. In: Kommunalbestyrrelsesmøde, 04 Aug 1999, Samsø Kommune.

J

Johnsen, Aa (1999) Dataliste for priser og andet i f.m. Åbent Land kampagnen (udkast). Technical Report. Samsø Energiselskab.

Jepsen, ET (1999) Referat af møde. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 1, 31 May 1999, Samsø.

Johnsen, Aa (1999) Notat om fjernvarme samt information om brændværdier. In: Arbejdsgruppemøde for Besser. Langemark. Torup og Østerby, Nov 1999.

Jepsen, ET (2000) Mødereferat samt klage over afgørelse vedr. WM-pligt for Varmeværk, Nordby, Samsø. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 5, 23 Nov 2000, Samsø.

Johnsen, Aa and Lillevang, L (2000) Kommentarer og forslag til "Regionplan 2001" for Århus Amt samt INTERNT notat om de nye Fjernvarmeprojekter på Samsø. Discussion Paper. Samsø Energiselskab.

Johnsen, Aa and Hermansen, S (1999) Samsoe, Denmarks Renewable Energy Island: Goals, Status and Examples. Project Report. SEMK.

Johnsen, Aa (2003) SUBMISSION FROM SAMSOE, DK. In: ENERGY GLOBE AWARD, 2003.

Johnsen, Aa (2002) Mødereferat. In: Projektgruppemøde om VEØ Forskningscenter, 7 Aug 2002.

Johnsen, Aa (2002) Mødereferat. In: Møde om VEØ-Forskningscenter, 29 Maj 2002.

Johnsen, Aa (2002) Dagsorden samt notat: Brint i transportsektoren på Samsø. In: Projektgruppemøde om VEØ Forskningscenter, 7 Aug 2002.

Johnsen, Aa (2002) Dagsorden samt Notat om IT- og VEØ Forskningscenter på Samsø. In: Møde om IT- og VEØ Forskningscenter, 12 Sep 2002.

Johnsen, Aa (2002) VEØ Center på Samsø, Danmarks Vedvarende Energi Ø. Working Paper. VEO.

Jespersen, HB (1998) Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas. Project Report. Viborgegnens Energi- og Miljøkontor.

Johnsen, Aa (2000) SAMSØ HAVVINDMØLLEPARK: PRINCIPPER FOR EJERSKAB. Working Paper. VEO.

Johnsen, Aa and Storgaard, P and Jensen, TH (2000) VEDR. SAMSØ HAVVINDMØLLEPARK: JURIDISK ASSISTANCE. Other. Samsø Energiselskab.

Jensen, BJ (2001) Samsø Havvindmøllepark: Nøgletal for projektøkonomi. Documentation. Green Globe Int..

Jensen, BJ (2001) Endeligt ejerskab af Samsø Havvindmøllepark: Organisation og selskabsformer samt det videre arbejde. Documentation. Green Globe Int..

Jensen, BJ (2001) Havvindmøllepark ved Samsø: Notat vedrørende projektets realisering efter WM-undersøgelse. Discussion Paper. Green Globe Int..

Jensen, BJ (2001) Skattemæssig behandling af vindmøller. Working Paper. Green Globe Int..

Johnsen, Aa (2002) Samsø Havvind: Anlægsbudget -- Samsø of-shore wind turbines: Expenses for developing, investigations and construction. Documentation. Samsø Energiselskab.

Johnsen, Aa and Jensen, BJ (2000) Principper for ejerskab: Samsø Havvindmøllepark. Working Paper. Samsø Energiselskab.

Jensen, BJ and Johnsen, Aa (2000) Samsø Havvindmøllepark: Budgetstatus. Documentation. Green Globe Int..

Johnsen, Aa and Hermansen, S (1999) Samsoe, Denmarks Renewable Energy Island: Goals, Status and Examples. In: SAVE-agencies and local actors on energy efficiency, 16 Nov 1999, Toldkammeret, Energistyrelsen, Amaliegade 44.

Johnsen, Aa (1998) Ansøgning til Energistyrelsen om tilskud til energisyn. Project Report. Samsø Energiselskab.

Jepsen, ET (1999) Program og bilag for mødet på Nordby kro. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 2, 16 Aug 1999, Samsø.

Jepsen, ET (1999) Referat fra møde på Nordby Kro. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 2, 16 Aug 1999, Samsø.

Jepsen, ET (1999) Mødereferat. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 3, 09 Sep 1999, Samsø.

Johnsen, Aa (2000) Mødereferat. In: Referat fra Arbejdsgruppemøde om mulighederne for fjernvarme i Kolby og Kolby Kås, 04 Oct 2000, Samsø.

Jepsen, ET (2000) Brev til Søren Hermansen med adresseliste over tilbagesendte kontrakter samt klage. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 5, 23 Nov 2000, Samsø.

Jepsen, ET (2000) Dagsorden samt ajourført adresseliste over tilbagesendte kontrakter. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 5, 23 Nov 2000, Samsø.

Jepsen, ET (1999) Dagsorden med oversigt over varmeforbrugere. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 3, 09 Sep 1999, Samsø.

Johnsen, Aa (2000) Mødereferater. In: Arbejdsgruppemøder om mulighederne for fjernvarme i Onsbjerg og Besser, 09 & 11 Oct 2000, Samsø.

Johnsen, Aa and Schütt, S (1999) Materialer og brevudveksling vedr. møde på Kommunekontoret. In: Møde i fjernvarmegruppen, 03 Feb 1999, Samsø.

Jørgensen, PJ (2001) Forbrug af olieprodukter og træ på Samsø 1997-1999. Documentation. PlanEnergi.

Jensen, V (2004) Mødereferat med bilag. In: Flis- og Brændselspillegruppen samt Halmgruppens møde på Samsø, 03-04 Mar 2004.

Johnsen, Aa and Jensen, BJ (1999) Ansøgning til Energistyrelsens udviklingsprogram for vedvarende energi m.v. Other. Energistyrelsen.

Johnsen, Aa (1999) Dagsordenforslag. In: Møde om placering af Samsø Havvindmøllepark, 07 Jan 1999.

Jensen, BJ (2000) Notat vedrørende forhåndstegning: Samsø Havvindmøllepark. Discussion Paper. Green Globe Int..

Johnsen, Aa (2000) Fase-2 forundersøgelse vedrørende etablering af en havbaseret vindmøllepark ved Samsø. Project Report. Samsø Energiselskab.

Johnsen, Aa (2000) Havvindmøllepark ved Samsø: Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). Project Report. Samsø Energiselskab.

Jensen, TH (2001) Vedtægter for Samsø Havvind A/S. Documentation. Samsø Havvind A/S.

Johnsen, Aa (2004) Economical result 2003 for 5 municipal offshore wind-turbines (Ltd) -- Resultatopgørelse 1. Januar - 31. December. Documentation. Samsø Energiselskab.

K

Knudsen, M and Jørgensen, P (1997) Samsø 100 procent forsynet med vedvarende energi. In: Workshop om Projekt Vedvarende Energi-Ø, 13 Jan 1997.

Knudsen, M (2001) Miljøredegørelse Samsø: Samsø Kommune og erhvervslivet. Project Report. PlanEnergi.

L

Lillevang, L (2000) Oversigt over energibesparelser på Samsø. Documentation. EBF.

Lorentzen, J (1999) Udkast til invitationsbrev samt program. In: SAVE-agencies and local actors on energy efficiency, 16 Nov 1999, Toldkammeret, Energistyrelsen, Amaliegade 44.

Lillevang, L and Johnsen, Aa (1999) Notat vedr.: Nordby/Mårup fjernvarmeprojekt. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 2, 16 Aug 1999, Samsø.

Larsen, MG (2000) Email med tabel over indfyret energimængde. Working Paper. Teknologisk Institut.

M

Malmoes, SB and Bünger, J (1997) Forlængelse af tidsfrist for færdiggørelse af VE-Ø-forprojekter. Documentation. Miljø- og Energiministeriet.

Møller, T and Schmidt, SO and Nielsen, JH (1999) Dokumentation fra seminar. In: Café GOD ENERGI, 1999.

Matarese, M and Meyrowitsch, M and Ploug, T and Johansen, AS and Winther, E and Rasmussen, LØ and Dynesen, AW (2000) Erhvervsudvikling på Samsø. Other thesis, Handelshøjskolen i København.

Madsen, AD (1999) Miljø- og energiministerens besvarelse af spørgsmål ur. S 2300-2302, S 2305, S 2325 og S 2326 stillet af Aase D. Madsen (DF). Documentation. Miljø- og Energiministeriet.

Mathiasen, E (1998) Opvarming af huse i Østerby. Working Paper. VEO.

N

Nikolaisen, L (1999) Alstrup Nabovarme: Notat om etablering og drift. Project Report. Teknologisk Institut.

Nielsen, L and Ibsen, P (1998) Vindmølleplanlægning. In: Møde med ansøgere af vindmøller, 10 Feb 1999.

Nielsen, JP (1999) Vedr. Beregning af solvarme til brugsvand med tilskud til rumvarme på Møllevejen 29. Technical Report. SEMK.

Nielsen, JP (1999) Vedr. Beregning af solvarme op brændeovn med vandgris til huset Langor 4. Technical Report. SEMK.

Nielsen, JP (1999) Vedr. Eventuel udførsel af solvarme med sandlager i nedlagt stald. Technical Report. SEMK.

P

Planenergi, - (1997) Dokumentations-, planlægnings- og informationsarbejde i Samsøprojektet. Documentation. PlanEnergi.

Plejdrup, K (1999) Bekræftelse på optagelse i Samvirkende Energi- og Miljøkontorer. Documentation. Samvirkende Energi- og Miljøkontoror.

Pedersen, E and Jelsøe, V and Hermansen, S (1998) Meddelelse om støtte fra Den Grønne Fond. In: Fra fjernbetjening til selvstyring, 1998.

Planenergi, - (1998) Havvindmøller ved Samsø. Technical Report. PlanEnergi.

Petersen, JS (2001) VVM Rapport For Samsø Havvinomøllepark: Delafsnit 1-2 (hb) (forord). Project Report. Samsø Kommune.

Paludans Flak, I/S (2004) Servicebrev for skatteåret 2003. Documentation. Paludans Flak Havvind l/S.

Petersen, JS (1999) Kommuneplantillæg nr. 3. Documentation. Århus Kommune.

R

Rathmann, O (1998) Samsø Havmøllepark: Foreløbig produktionsvurdering af 5 alternative placeringer. Project Report. Forskningscenter Risø.

S

Svendsen, P and Jepsen, ET (2000) Nyhedsbrev: Nordby-Mårup Lokalvarme samt dagsorden for møde. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 4, 20 Oct 2000, Samsø.

Schallofski, B and Bjørnvig, B and Johnsen, Aa (2000) Denmark's Renewable Energy Island: Contribution from Samsø. In: Take-Off AWARDS 2000.

Schallofski, B (1997) Mødeindkaldelse. In: Formøde til møde med Miljø & Energistyrelsen, 13 Jan 1997, Samsø Landbocenter, Museumsvej 1.

SEMK, - (1998) Vedtægter for SAMSØ ENERGI- OG MILJØKONTOR. Documentation. SEMK.

SEK, - (2000) AFTALE: om statstilskud til information og iværksættelse. Documentation. SEMK.

Samsø Posten, - (1999) Dokumentation fra seminar. In: Café GOD ENERGI, 1999.

Samsø Energiselskab, - (2003) Forundersøgelse om et Vedvarende Energi-Ø Center på Samsø. Project Report. Samsø Energiselskab.

Samsø Energiselskab, - (1999) Havvindmøllepark ved Samsø: FORUNDERSØGELSE - FASE 1. Project Report. PlanEnergi.

Sørensen, HC and Larsen, JH (1999) Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer for Samsø Havmøllepark. Discussion Paper. EMU.

Samsø Havvind, - (2001) Aktionæroverenskomst: Samsø Havvind A/S. Documentation. Samsø Havvind A/S.

Schultz, - (1999) Lov om planlægning. Documentation. Plan og Natur.

Sørensen, PA (1999) Beregning af solvarme, biobrændselskedel. Technical Report. PlanEnergi.

Sørensen, O (1999) Vedr.: Tilbud på brændeovn m/vandtank. Technical Report. Henning Mortensen A/S.

Svendsen, P (1999) Brev med invitation til møde samt information. In: Borgermøder vedr. lokalvarme på Samsø, 22 & 24 Jun 1999, Brundby Hotel & Nordby Kro, Samsø.

Sørensen, PA and Tambjerg, LH and Gylling, H and Jensen, SØ (2004) The district heating system at Nordby Mårup evaluation (summary) -- Nordby Mårup Varmeværk: Evaluering af målinger. Project Report. PlanEnergi.

Storgaard, P and Jensen, TH (2000) Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af havvindmøllepark ved Samsø. Project Report. Avokaterne Kannikkegade 1 2.

Schou, M (2003) Planer om opførelse af et ø-center. Kalundborg Folkeblad.

SolEnergiCentret, - (1999) Relevante anlægskombinationer med solvarme for enfamiliehuse i det åbne land på Samsø. Technical Report. Teknologisk Institut.

Schütt, S (1998) HAVVINDMØLLER VED SAMSØ. Technical Report. ARKE.

Sørensen, T (2000) Telefax transmission: Nøgletal for Samsø Havvindmøllepark. Technical Report. Energi- og Miljødata.

U

Uspecificeret, - (1999) Noter fra seminar. In: Café GOD ENERGI, 1999.

Uspecificeret, - (1999) Vejledning om definition af eksisterende vindmøller i elreformaftalen af 3. marts. Manual. Miljø- og Energiministeriet.

Uspecificeret, - (1999) Information om AERO6GEN VINDGENERATOR. Manual. KKF Energi.

Uspecificeret, - (1999) Konsekvensberegning for køb af andele efter ændring af afregningsregler. Documentation. Samsø Vindenergi.

Uspecificeret, - (1999) Notat til "principper for ejerskab": Samsø Havvindmøllepark. Discussion Paper. Uspecificeret.

Uspecificeret, - (2000) SAMSØ HAVVINDMØLLEPARK: NOTAT VEDR. MARKEDSFØRINGS-STRATEGI. Discussion Paper. Uspecificeret.

V

VEO, - (2004) Capital Allocation Model: Offshore Wind Park Samsoe DK. Documentation. Fraunhofer ISE.

VEO, - (2004) Community Heating Schemes on Samsoe (DK): Case studies. Project Report. VEO.

VEO, - (2004) The History of Wind-Power in Denmark. Documentation. VEO.

Villadsen, P (1999) Brev med kopi af lokalplans forslag + samsø Vindenergi's tidligere afstandskrav mellem møller. Discussion Paper. Samsø Vindenergi.

W

Worsaae, K (1997) Forprojekt: Samsø som Vedvarende Energi-Ø. Project Report. Miljø- og Energiministeriet.

Worsaae, K and Windeleff, J (2000) Tilsagn om støtte til SEK. Documentation. Miljø- og Energiministeriet.

Å

Århus Amt, - (1999) Dagsorden punkt 12: Regionplantillæg om vindmøller på Samsø. In: Udvalget for Miljø og Trafiks møde, 26 Aug 1999.

Ø

Øster-Mortensen, J (2003) Unikt forskningscenter ved Ballen. Århus Stifttidende.

This list was generated on Tue Jun 25 01:00:16 2024 CEST.