Browse by Project

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Date | No Grouping
Jump to: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | March 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006
Number of items: 133.

1997

Bünger, J (1997) Mødereferat. In: Møde om Vedvarende Energi-Ø, 17 Jan 1997, Energistyrelsen, København.

Schallofski, B (1997) Mødeindkaldelse. In: Formøde til møde med Miljø & Energistyrelsen, 13 Jan 1997, Samsø Landbocenter, Museumsvej 1.

Malmoes, SB and Bünger, J (1997) Forlængelse af tidsfrist for færdiggørelse af VE-Ø-forprojekter. Documentation. Miljø- og Energiministeriet.

Worsaae, K (1997) Forprojekt: Samsø som Vedvarende Energi-Ø. Project Report. Miljø- og Energiministeriet.

Planenergi, - (1997) Dokumentations-, planlægnings- og informationsarbejde i Samsøprojektet. Documentation. PlanEnergi.

Knudsen, M and Jørgensen, P (1997) Samsø 100 procent forsynet med vedvarende energi. In: Workshop om Projekt Vedvarende Energi-Ø, 13 Jan 1997.

Bünger, J (1997) Mødebekræftelse. In: Møde om Vedvarende Energi-Ø, 17 Jan 1997, Energistyrelsen, København.

Bünger, J (1997) Pressemeddelelse: Samsø bliver Danmarks Vedvarende Energi-Ø. Documentation. Miljø- og Energiministeriet.

1998

SEMK, - (1998) Vedtægter for SAMSØ ENERGI- OG MILJØKONTOR. Documentation. SEMK.

Andersen, A (1998) Orientering fra DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING. Documentation. Danmarks Naturfredningsforening.

Pedersen, E and Jelsøe, V and Hermansen, S (1998) Meddelelse om støtte fra Den Grønne Fond. In: Fra fjernbetjening til selvstyring, 1998.

Jespersen, HB (1998) Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas. Project Report. Viborgegnens Energi- og Miljøkontor.

Planenergi, - (1998) Havvindmøller ved Samsø. Technical Report. PlanEnergi.

Hermansen, S (1998) Dagsorden samt aftalepapir. In: Vindmøllemøde, 30 Nov 1998.

Nielsen, L and Ibsen, P (1998) Vindmølleplanlægning. In: Møde med ansøgere af vindmøller, 10 Feb 1999.

Johnsen, Aa (1998) Ansøgning til Energistyrelsen om tilskud til energisyn. Project Report. Samsø Energiselskab.

Hermansen, S (1998) Brev til arbejdsgruppedeltagere vedr. energisyn. Working Paper. SEMK.

Mathiasen, E (1998) Opvarming af huse i Østerby. Working Paper. VEO.

Schütt, S (1998) HAVVINDMØLLER VED SAMSØ. Technical Report. ARKE.

Bjerregård, H (1998) Mødereferat. In: FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF HAVVINDMØLLEPARK VED SAMSØ - FASE 1. -, 28 Oct 1998.

Birck, C and Pedersen, H (1998) Havvindmøllepark ved Samsø, Fundamentspriser. Working Paper. NIRAS: Rådgivende Ingeniører og planlæggere A/S.

Rathmann, O (1998) Samsø Havmøllepark: Foreløbig produktionsvurdering af 5 alternative placeringer. Project Report. Forskningscenter Risø.

1999

Johnsen, Aa (1999) Dataliste for priser og andet i f.m. Åbent Land kampagnen (udkast). Technical Report. Samsø Energiselskab.

Jepsen, ET (1999) Referat af møde. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 1, 31 May 1999, Samsø.

Johnsen, Aa (1999) Notat om fjernvarme samt information om brændværdier. In: Arbejdsgruppemøde for Besser. Langemark. Torup og Østerby, Nov 1999.

Nikolaisen, L (1999) Alstrup Nabovarme: Notat om etablering og drift. Project Report. Teknologisk Institut.

Johnsen, Aa and Hermansen, S (1999) Samsoe, Denmarks Renewable Energy Island: Goals, Status and Examples. Project Report. SEMK.

Hermansen, S (1999) Notater. In: Møde om Vedvarende Energi-Ø, 17 Jan 1997, Energistyrelsen, København.

Plejdrup, K (1999) Bekræftelse på optagelse i Samvirkende Energi- og Miljøkontorer. Documentation. Samvirkende Energi- og Miljøkontoror.

Hermansen, S (1999) Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998- 31/12 1998. Documentation. SEMK.

Møller, T and Schmidt, SO and Nielsen, JH (1999) Dokumentation fra seminar. In: Café GOD ENERGI, 1999.

Uspecificeret, - (1999) Noter fra seminar. In: Café GOD ENERGI, 1999.

Samsø Posten, - (1999) Dokumentation fra seminar. In: Café GOD ENERGI, 1999.

Carl Bro A/S, - (1999) Vurdering af udbytte fra lossepladsgas på Samsø. Working Paper. Carl Bro A/S.

Bjerregård, H (1999) Mødereferat. In: Møde om placering af Samsø Havvindmøllepark, 07 Jan 1999.

Samsø Energiselskab, - (1999) Havvindmøllepark ved Samsø: FORUNDERSØGELSE - FASE 1. Project Report. PlanEnergi.

Sørensen, HC and Larsen, JH (1999) Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer for Samsø Havmøllepark. Discussion Paper. EMU.

Århus Amt, - (1999) Dagsorden punkt 12: Regionplantillæg om vindmøller på Samsø. In: Udvalget for Miljø og Trafiks møde, 26 Aug 1999.

Flensted-Jensen, J (1999) Regionplantillæg om vindmøller på Samsø. Documentation. Århus Amt.

Petersen, JS (1999) Kommuneplantillæg nr. 3. Documentation. Århus Kommune.

Andersen, J (1999) Brev med lånebekendtgørelse af 17. december om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og ændringsbekendtgørelsen af 28. juni. Discussion Paper. Indenrigsministeriet.

Villadsen, P (1999) Brev med kopi af lokalplans forslag + samsø Vindenergi's tidligere afstandskrav mellem møller. Discussion Paper. Samsø Vindenergi.

Uspecificeret, - (1999) Vejledning om definition af eksisterende vindmøller i elreformaftalen af 3. marts. Manual. Miljø- og Energiministeriet.

Uspecificeret, - (1999) Information om AERO6GEN VINDGENERATOR. Manual. KKF Energi.

Schultz, - (1999) Lov om planlægning. Documentation. Plan og Natur.

Uspecificeret, - (1999) Konsekvensberegning for køb af andele efter ændring af afregningsregler. Documentation. Samsø Vindenergi.

Madsen, AD (1999) Miljø- og energiministerens besvarelse af spørgsmål ur. S 2300-2302, S 2305, S 2325 og S 2326 stillet af Aase D. Madsen (DF). Documentation. Miljø- og Energiministeriet.

Ibsen, P and Bjørnvig, B (1999) Beslutning om indkøb af vindmøller. In: Kommunalbestyrrelsesmøde, 04 Aug 1999, Samsø Kommune.

Johnsen, Aa and Hermansen, S (1999) Samsoe, Denmarks Renewable Energy Island: Goals, Status and Examples. In: SAVE-agencies and local actors on energy efficiency, 16 Nov 1999, Toldkammeret, Energistyrelsen, Amaliegade 44.

Lorentzen, J (1999) Udkast til invitationsbrev samt program. In: SAVE-agencies and local actors on energy efficiency, 16 Nov 1999, Toldkammeret, Energistyrelsen, Amaliegade 44.

Crawford, J (1999) ISLENET: European Islands Energy & Environment Network -- ISLENET: Reseau Insulaire Europeen sur L'energie et L'environnement. Documentation. ISLENET.

Hermansen, S and Argyraki, V (1999) Email correspondence on ISLEPACT history. In: SAVE-agencies and local actors on energy efficiency, 16 Nov 1999, Toldkammeret, Energistyrelsen, Amaliegade 44.

Nielsen, JP (1999) Vedr. Beregning af solvarme til brugsvand med tilskud til rumvarme på Møllevejen 29. Technical Report. SEMK.

Nielsen, JP (1999) Vedr. Beregning af solvarme op brændeovn med vandgris til huset Langor 4. Technical Report. SEMK.

Nielsen, JP (1999) Vedr. Eventuel udførsel af solvarme med sandlager i nedlagt stald. Technical Report. SEMK.

Christensen, HJ (1999) Overslag/tilbud på brændeovn med vandkammer. Technical Report. Aidt Miljø A/S.

Sørensen, PA (1999) Beregning af solvarme, biobrændselskedel. Technical Report. PlanEnergi.

Sørensen, O (1999) Vedr.: Tilbud på brændeovn m/vandtank. Technical Report. Henning Mortensen A/S.

Christensen, HJ (1999) Principskitse af centralvarmesystem. [Image]

ARKE, - (1999) Information og tilmelding til Nordby - Mårup lokalvarme. Discussion Paper. ARKE.

Enevoldsen, JR and Stavnbo, B (1999) Invitation: Til medlemmer af Samsø Energi- og Miljøkontor med bopæl i fjernvarmeområdet Ballen-Brundby-Ørby-Permelille. In: Møde i fjernvarmegruppen, 03 Feb 1999, Samsø.

Hermansen, S and Johnsen, Aa (1999) Referater og noter fra møder i de fire planlagte fjernvarmeområder. In: Energisynsprojektet i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby",, 1998 - 1999.

Lillevang, L and Johnsen, Aa (1999) Notat vedr.: Nordby/Mårup fjernvarmeprojekt. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 2, 16 Aug 1999, Samsø.

Jepsen, ET (1999) Program og bilag for mødet på Nordby kro. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 2, 16 Aug 1999, Samsø.

Jepsen, ET (1999) Referat fra møde på Nordby Kro. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 2, 16 Aug 1999, Samsø.

Svendsen, P (1999) Brev med invitation til møde samt information. In: Borgermøder vedr. lokalvarme på Samsø, 22 & 24 Jun 1999, Brundby Hotel & Nordby Kro, Samsø.

Hermansen, S and Svendsen, P (1999) Mødereferat samt oversigt over olieforbrugere i Nordby. In: Arbejdsgruppemøde for Besser. Langemark. Torup og Østerby, Nov 1999.

Jepsen, ET (1999) Mødereferat. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 3, 09 Sep 1999, Samsø.

Jepsen, ET (1999) Dagsorden med oversigt over varmeforbrugere. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 3, 09 Sep 1999, Samsø.

Johnsen, Aa and Schütt, S (1999) Materialer og brevudveksling vedr. møde på Kommunekontoret. In: Møde i fjernvarmegruppen, 03 Feb 1999, Samsø.

SolEnergiCentret, - (1999) Relevante anlægskombinationer med solvarme for enfamiliehuse i det åbne land på Samsø. Technical Report. Teknologisk Institut.

Johnsen, Aa and Jensen, BJ (1999) Ansøgning til Energistyrelsens udviklingsprogram for vedvarende energi m.v. Other. Energistyrelsen.

Christensen, H (1999) Samsø Havvindmøllepark. In: Møde om placering af Samsø Havvindmøllepark, 07 Jan 1999.

Johnsen, Aa (1999) Dagsordenforslag. In: Møde om placering af Samsø Havvindmøllepark, 07 Jan 1999.

Bjerregård, H (1999) ANBEFALING VEDR. ETABLERING AF HAVVINDMØLLEPARK VED SAMSØ. Discussion Paper. PlanEnergi.

Uspecificeret, - (1999) Notat til "principper for ejerskab": Samsø Havvindmøllepark. Discussion Paper. Uspecificeret.

2000

Svendsen, P and Jepsen, ET (2000) Nyhedsbrev: Nordby-Mårup Lokalvarme samt dagsorden for møde. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 4, 20 Oct 2000, Samsø.

Jepsen, ET (2000) Mødereferat samt klage over afgørelse vedr. WM-pligt for Varmeværk, Nordby, Samsø. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 5, 23 Nov 2000, Samsø.

Johnsen, Aa and Lillevang, L (2000) Kommentarer og forslag til "Regionplan 2001" for Århus Amt samt INTERNT notat om de nye Fjernvarmeprojekter på Samsø. Discussion Paper. Samsø Energiselskab.

Schallofski, B and Bjørnvig, B and Johnsen, Aa (2000) Denmark's Renewable Energy Island: Contribution from Samsø. In: Take-Off AWARDS 2000.

Worsaae, K and Windeleff, J (2000) Tilsagn om støtte til SEK. Documentation. Miljø- og Energiministeriet.

SEK, - (2000) AFTALE: om statstilskud til information og iværksættelse. Documentation. SEMK.

Lillevang, L (2000) Oversigt over energibesparelser på Samsø. Documentation. EBF.

Matarese, M and Meyrowitsch, M and Ploug, T and Johansen, AS and Winther, E and Rasmussen, LØ and Dynesen, AW (2000) Erhvervsudvikling på Samsø. Other thesis, Handelshøjskolen i København.

Johnsen, Aa (2000) SAMSØ HAVVINDMØLLEPARK: PRINCIPPER FOR EJERSKAB. Working Paper. VEO.

Bjerregård, H (2000) Mødereferat: HAVVINDMØLLEPROJEKT VED SAMSØ. In: MØDER MED ADVOKATER VEDR. SELSKABSDANNELSE MV., 11 Apr 2000.

Johnsen, Aa and Storgaard, P and Jensen, TH (2000) VEDR. SAMSØ HAVVINDMØLLEPARK: JURIDISK ASSISTANCE. Other. Samsø Energiselskab.

Christensen, H (2000) Havvindmøllepark ved Samsø: fase 2. Working Paper. Birk Nielsens Tegnestue.

Bender, M (2000) Pressemeddelelse:EU-kommission slår tæppet væk under dansk energilov. OVE.

Johnsen, Aa and Jensen, BJ (2000) Principper for ejerskab: Samsø Havvindmøllepark. Working Paper. Samsø Energiselskab.

Jensen, BJ and Johnsen, Aa (2000) Samsø Havvindmøllepark: Budgetstatus. Documentation. Green Globe Int..

Larsen, MG (2000) Email med tabel over indfyret energimængde. Working Paper. Teknologisk Institut.

Braae, G and Sørensen, S (2000) Fjernvarmekontrakt mellem NRGi Lokalvarme A/S og Nordby Hovedgade 19. Documentation. NRGi Lokalvarme A/S.

Johnsen, Aa (2000) Mødereferat. In: Referat fra Arbejdsgruppemøde om mulighederne for fjernvarme i Kolby og Kolby Kås, 04 Oct 2000, Samsø.

Jepsen, ET (2000) Brev til Søren Hermansen med adresseliste over tilbagesendte kontrakter samt klage. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 5, 23 Nov 2000, Samsø.

Jepsen, ET (2000) Dagsorden samt ajourført adresseliste over tilbagesendte kontrakter. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 5, 23 Nov 2000, Samsø.

Johnsen, Aa (2000) Mødereferater. In: Arbejdsgruppemøder om mulighederne for fjernvarme i Onsbjerg og Besser, 09 & 11 Oct 2000, Samsø.

Storgaard, P and Jensen, TH (2000) Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af havvindmøllepark ved Samsø. Project Report. Avokaterne Kannikkegade 1 2.

Jensen, BJ (2000) Notat vedrørende forhåndstegning: Samsø Havvindmøllepark. Discussion Paper. Green Globe Int..

Uspecificeret, - (2000) SAMSØ HAVVINDMØLLEPARK: NOTAT VEDR. MARKEDSFØRINGS-STRATEGI. Discussion Paper. Uspecificeret.

Johnsen, Aa (2000) Fase-2 forundersøgelse vedrørende etablering af en havbaseret vindmøllepark ved Samsø. Project Report. Samsø Energiselskab.

Sørensen, T (2000) Telefax transmission: Nøgletal for Samsø Havvindmøllepark. Technical Report. Energi- og Miljødata.

Gormsen, C (2000) Samsø Vindmøllepark: geofysisk survey. Working Paper. NIRAS: Rådgivende Ingeniører og planlæggere A/S.

Johnsen, Aa (2000) Havvindmøllepark ved Samsø: Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). Project Report. Samsø Energiselskab.

2001

Knudsen, M (2001) Miljøredegørelse Samsø: Samsø Kommune og erhvervslivet. Project Report. PlanEnergi.

Samsø Havvind, - (2001) Aktionæroverenskomst: Samsø Havvind A/S. Documentation. Samsø Havvind A/S.

Holmstrøm, O (2001) Samsø Hawindmøllepark: ny transformerstation. Working Paper. Tech-wise A/S.

Jensen, BJ (2001) Endeligt ejerskab af Samsø Havvindmøllepark: Organisation og selskabsformer samt det videre arbejde. Documentation. Green Globe Int..

Jensen, BJ (2001) Havvindmøllepark ved Samsø: Notat vedrørende projektets realisering efter WM-undersøgelse. Discussion Paper. Green Globe Int..

Jensen, BJ (2001) Skattemæssig behandling af vindmøller. Working Paper. Green Globe Int..

Petersen, JS (2001) VVM Rapport For Samsø Havvinomøllepark: Delafsnit 1-2 (hb) (forord). Project Report. Samsø Kommune.

Jørgensen, PJ (2001) Forbrug af olieprodukter og træ på Samsø 1997-1999. Documentation. PlanEnergi.

Jensen, TH (2001) Vedtægter for Samsø Havvind A/S. Documentation. Samsø Havvind A/S.

March 2001

Jensen, BJ (2001) Samsø Havvindmøllepark: Nøgletal for projektøkonomi. Documentation. Green Globe Int..

2002

Johnsen, Aa (2002) Mødereferat. In: Projektgruppemøde om VEØ Forskningscenter, 7 Aug 2002.

Johnsen, Aa (2002) Mødereferat. In: Møde om VEØ-Forskningscenter, 29 Maj 2002.

Johnsen, Aa (2002) Dagsorden samt notat: Brint i transportsektoren på Samsø. In: Projektgruppemøde om VEØ Forskningscenter, 7 Aug 2002.

Johnsen, Aa (2002) Dagsorden samt Notat om IT- og VEØ Forskningscenter på Samsø. In: Møde om IT- og VEØ Forskningscenter, 12 Sep 2002.

Johnsen, Aa (2002) VEØ Center på Samsø, Danmarks Vedvarende Energi Ø. Working Paper. VEO.

Johnsen, Aa (2002) Samsø Havvind: Anlægsbudget -- Samsø of-shore wind turbines: Expenses for developing, investigations and construction. Documentation. Samsø Energiselskab.

2003

Johnsen, Aa (2003) SUBMISSION FROM SAMSOE, DK. In: ENERGY GLOBE AWARD, 2003.

Samsø Energiselskab, - (2003) Forundersøgelse om et Vedvarende Energi-Ø Center på Samsø. Project Report. Samsø Energiselskab.

Øster-Mortensen, J (2003) Unikt forskningscenter ved Ballen. Århus Stifttidende.

Schou, M (2003) Planer om opførelse af et ø-center. Kalundborg Folkeblad.

2004

Paludans Flak, I/S (2004) Servicebrev for skatteåret 2003. Documentation. Paludans Flak Havvind l/S.

Berthelsen, K and Lund, PJ (2004) Årsrapport 2003 for Paludans Flak Havvind I/S. Documentation. REalVISION.

VEO, - (2004) Capital Allocation Model: Offshore Wind Park Samsoe DK. Documentation. Fraunhofer ISE.

VEO, - (2004) Community Heating Schemes on Samsoe (DK): Case studies. Project Report. VEO.

VEO, - (2004) The History of Wind-Power in Denmark. Documentation. VEO.

Sørensen, PA and Tambjerg, LH and Gylling, H and Jensen, SØ (2004) The district heating system at Nordby Mårup evaluation (summary) -- Nordby Mårup Varmeværk: Evaluering af målinger. Project Report. PlanEnergi.

Jensen, V (2004) Mødereferat med bilag. In: Flis- og Brændselspillegruppen samt Halmgruppens møde på Samsø, 03-04 Mar 2004.

Johnsen, Aa (2004) Economical result 2003 for 5 municipal offshore wind-turbines (Ltd) -- Resultatopgørelse 1. Januar - 31. December. Documentation. Samsø Energiselskab.

2006

Arkitema, - (2006) Finansieringsplan for Samsø Energiakademi. Working Paper. Arkitema K/S.

This list was generated on Fri Aug 12 01:00:06 2022 CEST.