Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Projects
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | U | V | W
Number of items: 175.

A

ARKE, - (1999) Information og tilmelding til Nordby - Mårup lokalvarme. Discussion Paper. ARKE.

ARKE, - (1999) Skift el-radiatorerne eller oliefyret ud med ARKE's KLIMASOL / jordvarmeanlæg. Manual. ARKE Construction A/S.

Andersen, A (1998) Orientering fra DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING. Documentation. Danmarks Naturfredningsforening.

Andersen, J (1999) Brev med lånebekendtgørelse af 17. december om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og ændringsbekendtgørelsen af 28. juni. Discussion Paper. Indenrigsministeriet.

Andersen, TR and Burr, MS and Finnbogason, SK and Johannesson, M and Zanetti, SL (2013) Samso, a 2.0 Perspective: From the Renewable Energy Island to the Fossil Fuel Free Island. Project Report. Lund University.

Argyraki, V (2009) Final Report: Grant Agreement EIE/Type 2/04/1911S07. 38550. Project Report. European Commission.

Arkitema, - (2006) Finansieringsplan for Samsø Energiakademi. Working Paper. Arkitema K/S.

Arkitema, - (2005) Plantegning for Samsø Energiakademi. Documentation. Arkitema K/S.

Arkitema, - (2006) The Samso Energy Academy Prospect 2006 -- Energiakademiet på Samsø prospekt 2006. Documentation. Arkitema K/S.

B

Baas, L and Magnusson, D and Mejía-Dugand, S and Pizano-Castillo, M (2014) Emerging enlightened selective self-interest trends in society: Consequences for demand and supply of renewable energy. Project Report. Linköping University.

Berthelsen, K and Lund, PJ (2004) Årsrapport 2003 for Paludans Flak Havvind I/S. Documentation. REalVISION.

Birck, C and Pedersen, H (1998) Havvindmøllepark ved Samsø, Fundamentspriser. Working Paper. NIRAS: Rådgivende Ingeniører og planlæggere A/S.

Bjerregård, H (1999) ANBEFALING VEDR. ETABLERING AF HAVVINDMØLLEPARK VED SAMSØ. Discussion Paper. PlanEnergi.

Braae, G and Sørensen, S (2000) Fjernvarmekontrakt mellem NRGi Lokalvarme A/S og Nordby Hovedgade 19. Documentation. NRGi Lokalvarme A/S.

Bünger, J (1997) Pressemeddelelse: Samsø bliver Danmarks Vedvarende Energi-Ø. Documentation. Miljø- og Energiministeriet.

C

COWI, - (2004) Fleksibel kollektiv traffik på Samsø. Project Report. Århus Amt og Samsø Kommune.

Carl Bro A/S, - (1999) Vurdering af udbytte fra lossepladsgas på Samsø. Working Paper. Carl Bro A/S.

Christensen, H (2000) Havvindmøllepark ved Samsø: fase 2. Working Paper. Birk Nielsens Tegnestue.

Christensen, HJ (1999) Overslag/tilbud på brændeovn med vandkammer. Technical Report. Aidt Miljø A/S.

Christensen, P (2014) People and Biogas: A manual on citizen involvement -- Folk og Biogas: En manual for borgerindragelse. Manual. Implement.

Crawford, J (1999) ISLENET: European Islands Energy & Environment Network -- ISLENET: Reseau Insulaire Europeen sur L'energie et L'environnement. Documentation. ISLENET.

D

Dubuisson, X and christensen, P (2013) Kerry Sustainable Energy Community Roadmap - Consultancy Proposal by XD Sustainable Energy Consulting Ltd and Associates. Project Report. XD Sustainable Energy Consulting Ltd, Ireland. (Unpublished)

E

Eckerberg, L (2013) Night Hawks: Reducing idle losses. Manual. Night Hawks.

Energy Academy, - (2009) Energy Academy Info Folder -- Energiakademiet info folder. Other. Samso Energy Academy.

Energy Academy, - (2014) Local energy at Samsoe -- Lokal energi på Samsø. Documentation. Samso Energy Academy.

Energy Academy, - (2006) Samso Energy Academy: Fact Sheet 2006 -- Samsø Energiakademi: Faktaark 2006. Documentation. Samso Energy Academy.

Energy Academy, - (2014) Samsø Energy Academy Statutes -- Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi. Documentation. Samso Energy Academy.

Energy Academy, - (2005) Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 2005. Documentation. Samso Energy Academy.

F

Fisher, E (2014) Legal limitations to clean community energy. Project Report. Surf Coast Shire.

Flensted-Jensen, J (1999) Regionplantillæg om vindmøller på Samsø. Documentation. Århus Amt.

Ford-Alexandraki, E (2010) European research area: Boosting the potential of the outermost regions. Documentation. CORDIS Unit.

Friedland Jay, FJ (2015) Creating Abundance: Tactics for Maximizing Impact. Project Report. Jay Friedland, College of the Atlantic.

G

Gormsen, C (2000) Samsø Vindmøllepark: geofysisk survey. Working Paper. NIRAS: Rådgivende Ingeniører og planlæggere A/S.

H

Hermansen, S (1999) Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998- 31/12 1998. Documentation. SEMK.

Hermansen, S (1998) Brev til arbejdsgruppedeltagere vedr. energisyn. Working Paper. SEMK.

Hermansen, S and Johnsen, Aa and Nielsen, SP and Jantzen, J and Lundén, M and Jørgensen, PJ (2007) Samsø, a Renewable Energy Island: 10 years of development and evaluation (10 year report) -- Samsø, Vedvarende Energi-Ø: 10 års Udvikling og Evaluering (10årsrapport). Project Report. Samso Energy Academy.

Holmstrøm, O (2001) Samsø Hawindmøllepark: ny transformerstation. Working Paper. Tech-wise A/S.

J

Jantzen, J (2009) Benefits Of Biogas At Samso -- Fordele ved biogas på Samsø. Documentation. SEMK.

Jantzen, J (2009) Dissemination and communication plan and presentation of the running website. Project Report. Samso Energy Agency.

Jantzen, J (2009) Finansiering af biogas. Technical Report. University of Patra.

Jantzen, J (2008) Report on Non-Technical Barriers Faced in the Selected Islands. Project Report. SEMK.

Jantzen, J (2012) Report on the Project Dissemination and Communication Activities. Project Report. Samso Energy Agency.

Jantzen, J (2012) SMEs Surveys. Project Report. Samso Energy Agency.

Jantzen, J (2009) Samso, Renewable Energy Island Project 1997 - 2007. Working Paper. SEMK.

Jantzen, J and Dobarro Delgado, L (2009) INRES. Project Report. Samso Energy Agency.

Jantzen, J and Hermansen, S (2010) Action Plan for the Island of Samso -- Handlingsplan for Samsø. Project Report. SEMK.

Jantzen, J and Nielsen, JP (2009) Summary of Work 2005 - 2008. Documentation. Samso Energy Agency.

Jantzen, Jan and Bak-Jensen, Birgitte (2017) Deliverable D3.1: Specifications and Data Report for the Samsø Demonstrator. Project Report. SMILE, Smart Island Energy Systems.

Jensen, BJ (2001) Endeligt ejerskab af Samsø Havvindmøllepark: Organisation og selskabsformer samt det videre arbejde. Documentation. Green Globe Int..

Jensen, BJ (2001) Havvindmøllepark ved Samsø: Notat vedrørende projektets realisering efter WM-undersøgelse. Discussion Paper. Green Globe Int..

Jensen, BJ (2000) Notat vedrørende forhåndstegning: Samsø Havvindmøllepark. Discussion Paper. Green Globe Int..

Jensen, BJ (2001) Samsø Havvindmøllepark: Nøgletal for projektøkonomi. Documentation. Green Globe Int..

Jensen, BJ (2001) Skattemæssig behandling af vindmøller. Working Paper. Green Globe Int..

Jensen, BJ and Johnsen, Aa (2000) Samsø Havvindmøllepark: Budgetstatus. Documentation. Green Globe Int..

Jensen, TH (2001) Vedtægter for Samsø Havvind A/S. Documentation. Samsø Havvind A/S.

Jespersen, HB (1998) Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas. Project Report. Viborgegnens Energi- og Miljøkontor.

Johnsen, Aa (1998) Ansøgning til Energistyrelsen om tilskud til energisyn. Project Report. Samsø Energiselskab.

Johnsen, Aa (1999) Dataliste for priser og andet i f.m. Åbent Land kampagnen (udkast). Technical Report. Samsø Energiselskab.

Johnsen, Aa (2004) Economical result 2003 for 5 municipal offshore wind-turbines (Ltd) -- Resultatopgørelse 1. Januar - 31. December. Documentation. Samsø Energiselskab.

Johnsen, Aa (2000) Fase-2 forundersøgelse vedrørende etablering af en havbaseret vindmøllepark ved Samsø. Project Report. Samsø Energiselskab.

Johnsen, Aa (2000) Havvindmøllepark ved Samsø: Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). Project Report. Samsø Energiselskab.

Johnsen, Aa (2000) SAMSØ HAVVINDMØLLEPARK: PRINCIPPER FOR EJERSKAB. Working Paper. VEO.

Johnsen, Aa (2002) Samsø Havvind: Anlægsbudget -- Samsø of-shore wind turbines: Expenses for developing, investigations and construction. Documentation. Samsø Energiselskab.

Johnsen, Aa (2002) VEØ Center på Samsø, Danmarks Vedvarende Energi Ø. Working Paper. VEO.

Johnsen, Aa and Hermansen, S (1999) Samsoe, Denmarks Renewable Energy Island: Goals, Status and Examples. Project Report. SEMK.

Johnsen, Aa and Jensen, BJ (1999) Ansøgning til Energistyrelsens udviklingsprogram for vedvarende energi m.v. Other. Energistyrelsen.

Johnsen, Aa and Jensen, BJ (2000) Principper for ejerskab: Samsø Havvindmøllepark. Working Paper. Samsø Energiselskab.

Johnsen, Aa and Lillevang, L (2000) Kommentarer og forslag til "Regionplan 2001" for Århus Amt samt INTERNT notat om de nye Fjernvarmeprojekter på Samsø. Discussion Paper. Samsø Energiselskab.

Johnsen, Aa and Nielsen, JP and Hermansen, S (2006) Energibesparelser og Vedvarende Energi i det Åbne Land: En undersøgelse på Samsø, Danmarks Vedvarende Energi Ø. Project Report. Samsø Energiselskab.

Johnsen, Aa and Storgaard, P and Jensen, TH (2000) VEDR. SAMSØ HAVVINDMØLLEPARK: JURIDISK ASSISTANCE. Other. Samsø Energiselskab.

Jørgensen, K and Werge, K and Lund, CD and Hansen, LJH and Christensen, MT and Hansen, CK (2009) Vind eller forsvind: et projekt om Samsø og de danske udkantsområder. Project Report. Roskilde Universitetscenter.

Jørgensen, PJ (2001) Forbrug af olieprodukter og træ på Samsø 1997-1999. Documentation. PlanEnergi.

Jørgensen, U and Østergaard, HS (2004) Rapport om nitratudvaskning fra elefantgræs og fra sædskiftemark på Samsø 2001-2002. Project Report. Århus Amt.

K

Klaesener, A (2010) Cartographic Competences Schemes including Regional Partner Profiles. Project Report. INNOVA.

Klaesener, A (2010) Regional RES-ID Cards. Project Report. INNOVA.

Klaesener, A (2009) Regional comparative analysis. Project Report. INNOVA.

Klaesener, A (2009) Templates of the Cartographic Competence Scheme and the Regional RES-ID Card. Project Report. INNOVA.

Klaesener, A and Vulcano, A and Lucas, R and Jantzen, J and Fridleifsson, SI and Chatzimpiros, A and Komninos, K and López Suarez, E and Hernandez-Abad, M and Carlier-Wiart, S (2014) PROMISE Final Publishable Report. Project Report. PROMISE.

Klima Kompasset, - (2014) Klimakompasset: Tjeklister til virksomheder. Manual. Københavns Kommune.

Knudsen, M (2001) Miljøredegørelse Samsø: Samsø Kommune og erhvervslivet. Project Report. PlanEnergi.

Kristensen, M (2009) FOSSILFRI Ø_Masterplanens vision og 7 mål. Discussion Paper. Samsø Energy Academy.

Kristensen, M (2007) Geografisk energibalance for Samsø Kommune 2007. Technical Report. Samsø Kommune.

Kristensen, M (2009) Geografisk energibalance for Samsø Kommune 2009. Technical Report. Samsø Kommune.

Kristensen, M (2011) Geografisk energibalance for Samsø Kommune 2011. Technical Report. Samsø Kommune.

Kristensen, M (2009) Samsoe - the fossil free island - masterplan. Documentation. Samso Energy Academy.

Kristensen, M and Jantzen, J (2014) Energitjek i butikker: Kursushåndbog. Project Report. Night Hawks.

L

Larsen, MG (2000) Email med tabel over indfyret energimængde. Working Paper. Teknologisk Institut.

Lillevang, L (2000) Oversigt over energibesparelser på Samsø. Documentation. EBF.

Lundén, M and Larsen, G (2014) Energy Academy Info Folder -- Energiakademiet info folder. Discussion Paper. The Energy Academy.

Lundén, M and Scholz, M (2015) Energiakademiet - Vi får tingene til at ske. Project Report. Samsø Energiakademi.

M

Madsen, AD (1999) Miljø- og energiministerens besvarelse af spørgsmål ur. S 2300-2302, S 2305, S 2325 og S 2326 stillet af Aase D. Madsen (DF). Documentation. Miljø- og Energiministeriet.

Malene Lunden, ml and Line Noelle, lna (2017) TENTOU. UNSPECIFIED. UNSPECIFIED. (Submitted)

Malmoes, SB and Bünger, J (1997) Forlængelse af tidsfrist for færdiggørelse af VE-Ø-forprojekter. Documentation. Miljø- og Energiministeriet.

Marcus-Møller, C (2005) Brintlagring på Samsø. Technical Report. Danmarks Tekniske Universitet, Specialkursus.

Mathiasen, E (1998) Opvarming af huse i Østerby. Working Paper. VEO.

McGowan, Madeleïne Käte and Ditlev, Lærke Vilain (2018) THE FUTURES THAT WE DIDN’T TAKE – shifting perspectives on climate inspired by speculative design. Project Report. University of Copenhagen.

Møler Andersen, Sarah (2017) En kulturel kortlægning af samtaler om biogas på Samsø. Technical Report. Samsø Energiakademi.

N

Nielsen, JP (2009) Case study: Collaboration With the Municipality. Documentation. Samso Energy Agency.

Nielsen, JP (2009) Case study: Collaboration With the Region. Documentation. Samso Energy Agency.

Nielsen, JP (1999) Vedr. Beregning af solvarme op brændeovn med vandgris til huset Langor 4. Technical Report. SEMK.

Nielsen, JP (1999) Vedr. Beregning af solvarme til brugsvand med tilskud til rumvarme på Møllevejen 29. Technical Report. SEMK.

Nielsen, JP (1999) Vedr. Eventuel udførsel af solvarme med sandlager i nedlagt stald. Technical Report. SEMK.

Nielsen, SN and Jørgensen, SE (2013) Sustainability Evaluation of Societies: Work Energy Accounting and Carbon Balance -- Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011: Med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance. Technical Report. Samso Energy Academy.

Night Hawks, N/A (2015) Saving Money & Energy in shopping centres, retail parks and shops. Night Walks – a good starting point! Project Report. Energy Agency for Southeast Sweden.

Nikolaisen, L (1999) Alstrup Nabovarme: Notat om etablering og drift. Project Report. Teknologisk Institut.

O

Olesen, J (2010) Det videre forløb. Manual. PlanEnergi.

Olesen, J (2010) Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Working Paper. PlanEnergi.

P

Paludans Flak, I/S (2004) Servicebrev for skatteåret 2003. Documentation. Paludans Flak Havvind l/S.

Papazu, Irina (2016) Participatory Innovation:Storying the Renewable Energy Island Samsø. Project Report. University of Copenhagen.

Petersen, JS (1999) Kommuneplantillæg nr. 3. Documentation. Århus Kommune.

Petersen, JS (2001) VVM Rapport For Samsø Havvinomøllepark: Delafsnit 1-2 (hb) (forord). Project Report. Samsø Kommune.

PlanEnergi, - (2022) Project NESOI Elbilernes reguleringspotentiale for elsystemet på Samsø. Technical Report. PlanEnergi.

PlanEnergi, - (2022) Project NESOI Varmepumper og elkedler til fjernvarme på Samsø. Technical Report. PlanEnergi.

PlanEnergi, - (2022) Project NESOI English summary. Other. PlanEnergi.

PlanEnergi, - (2022) Project NESOI Samsø Brint. Technical Report. PlanEnergi.

PlanEnergi, - (2022) Project NESOI: Biogas Samsø. Project Report. PlanEnergi.

Planenergi, - (1997) Dokumentations-, planlægnings- og informationsarbejde i Samsøprojektet. Documentation. PlanEnergi.

Planenergi, - (1998) Havvindmøller ved Samsø. Technical Report. PlanEnergi.

Planenergi, - and Samsø Energiselskab, - (2002) Biogasanlæg på Samsø. Documentation. Samsø Energiselskab.

Plejdrup, K (1999) Bekræftelse på optagelse i Samvirkende Energi- og Miljøkontorer. Documentation. Samvirkende Energi- og Miljøkontoror.

R

Ramirez, P (2012) INRES Joint Action Plan and Integrated Business Plan. Project Report. ITC.

Rathmann, O (1998) Samsø Havmøllepark: Foreløbig produktionsvurdering af 5 alternative placeringer. Project Report. Forskningscenter Risø.

Region Midt, Region Midt (2013) Status for arbejdet med Energi og Klima i de midtjyske kommuner. Documentation. Region Midt. (Unpublished)

S

SEA, - (2009) Energy Ambassadors Brochure. Other. Samso Energy Agency.

SEA, - (2010) Energy Ambassadors Plakat. Working Paper. Samso Energy Agency.

SEK, - (2000) AFTALE: om statstilskud til information og iværksættelse. Documentation. SEMK.

SEMK, - (1998) Vedtægter for SAMSØ ENERGI- OG MILJØKONTOR. Documentation. SEMK.

Saitakis, A and Papamichail, G and Garbers, B and Dobarro Delgado, L (2011) Report on Inter-Regional Workshops. Project Report. FORTH.

Saitakis, A and Papamichail, G and Monedero, J and Jantzen, J and Garbers, B and Dobarro Delgado, L (2011) Report on Study Visits. Project Report. FORTH.

Samsø, Energiakademi (2023) Energiakademiet -og de 17 verdensmål. Project Report. Samsø Energiakademi.

Samsø, Kommune (2020) Samsø Klimahandlingsplan 2020. Other. Samsø Kommune.

Samsø Energiselskab, - (2003) Forundersøgelse om et Vedvarende Energi-Ø Center på Samsø. Project Report. Samsø Energiselskab.

Samsø Energiselskab, - (1999) Havvindmøllepark ved Samsø: FORUNDERSØGELSE - FASE 1. Project Report. PlanEnergi.

Samsø Energiselskab, - and Samsø Erhvervsråd, - and Samsø Landboforening, - and Samsø Kommunalbestyrelse, - and ARKE, - and Planenergi, - (1997) Tiårsplan: Første energiplan for Samsø. Project Report. Samsø Energiselskab.

Samsø Havvind, - (2001) Aktionæroverenskomst: Samsø Havvind A/S. Documentation. Samsø Havvind A/S.

Schultz, - (1999) Lov om planlægning. Documentation. Plan og Natur.

Schütt, S (1998) HAVVINDMØLLER VED SAMSØ. Technical Report. ARKE.

Skanderborg Kommune, - (2010) Klimapolitik: Skanderborg Kommune 2011-2013. Discussion Paper. Skanderborg Kommune.

SolEnergiCentret, - (1999) Relevante anlægskombinationer med solvarme for enfamiliehuse i det åbne land på Samsø. Technical Report. Teknologisk Institut.

Stavlund, E and Paaby, K (2013) RAPPORT FRA PROSJEKTET: Pilot – etterutdanning av lærere og pedagogiske tilretteleggere i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Project Report. VOFO.

Stoltenborg, TB and Kristensen, M and Mikkelsen, N (2015) Biogas til transport. Project Report. Samsø Kommune.

Stoltenborg, Trine Balskilde and Evens, Per and Mikkelsen, Niels (2015) Slutrapport for vandsymbiose - Grøn Industrisymbiose. Project Report. Grøn Industrisymbiose projektgruppe. (Unpublished)

Storgaard, P and Jensen, TH (2000) Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af havvindmøllepark ved Samsø. Project Report. Avokaterne Kannikkegade 1 2.

Sørensen, HC and Larsen, JH (1999) Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer for Samsø Havmøllepark. Discussion Paper. EMU.

Sørensen, O (1999) Vedr.: Tilbud på brændeovn m/vandtank. Technical Report. Henning Mortensen A/S.

Sørensen, PA (1999) Beregning af solvarme, biobrændselskedel. Technical Report. PlanEnergi.

Sørensen, PA and Tambjerg, LH and Gylling, H and Jensen, SØ (2004) The district heating system at Nordby Mårup evaluation (summary) -- Nordby Mårup Varmeværk: Evaluering af målinger. Project Report. PlanEnergi.

Sørensen, T (2000) Telefax transmission: Nøgletal for Samsø Havvindmøllepark. Technical Report. Energi- og Miljødata.

U

Urban, N and Garbers, B (2014) Net-Zero Bathroom Exhibit. Working Paper. Samso Energy Academy.

Uspecificeret, - (1999) Information om AERO6GEN VINDGENERATOR. Manual. KKF Energi.

Uspecificeret, - (1999) Konsekvensberegning for køb af andele efter ændring af afregningsregler. Documentation. Samsø Vindenergi.

Uspecificeret, - (1999) Notat til "principper for ejerskab": Samsø Havvindmøllepark. Discussion Paper. Uspecificeret.

Uspecificeret, - (2000) SAMSØ HAVVINDMØLLEPARK: NOTAT VEDR. MARKEDSFØRINGS-STRATEGI. Discussion Paper. Uspecificeret.

Uspecificeret, - (1999) Vejledning om definition af eksisterende vindmøller i elreformaftalen af 3. marts. Manual. Miljø- og Energiministeriet.

V

VEO, - (2004) Capital Allocation Model: Offshore Wind Park Samsoe DK. Documentation. Fraunhofer ISE.

VEO, - (2004) Community Heating Schemes on Samsoe (DK): Case studies. Project Report. VEO.

VEO, - (2002) District Heating -- Kollektiv varmeforsyning. Documentation. VEO.

VEO, - (2002) District Heating in Tranebjerg and Nordby/Mårup -- Fjernvarmen i Tranebjerg og Nordby/Mårup. Documentation. VEO.

VEO, - (2002) District heating in Onsbjerg: A locally organised Heating Plant -- Fjernvarmen i Onsbjerg: Et lokalt organiseret varm eværk. Documentation. VEO.

VEO, - (1999) The Electricity Sector -- Elsektoren. Documentation. VEO.

VEO, - (2006) Energy-savings and Renewable Energy: Residences outside district-heating areas -- Energibesparelser hos private: Energibesparelse og vedvarende energi i boliger udenfor fjernvarmeområderne. Documentation. VEO.

VEO, - (2002) European co-operation: Four islands campaigned for renewable energy in the years of 1999 and 2000. Documentation. VEO.

VEO, - (2000) The Heating Sector: A Sector with Complex Planning -- Varmesektoren: Den sammensatte sektor. Documentation. VEO.

VEO, - (2004) The History of Wind-Power in Denmark. Documentation. VEO.

VEO, - (2002) Individual Heat Supply -- Individuel varmeforsyning. Documentation. VEO.

VEO, - (1999) Offshore Wind Station -- Havvindmøller. Documentation. VEO.

VEO, - (2002) Savings focusing heating -- Varmebesparelser. Documentation. VEO.

VEO, - (1999) The Transport Sector -- Transportsektoren. Documentation. VEO.

VEO, - (1999) Wind Turbines on Land -- Landvindmøller. Documentation. VEO.

Villadsen, P (1999) Brev med kopi af lokalplans forslag + samsø Vindenergi's tidligere afstandskrav mellem møller. Discussion Paper. Samsø Vindenergi.

W

Warren, BKO (2010) Area Energy Strategies. Project Report. Chartered Institution of Building Services Engineers.

Wenzel, J (2014) Vejledning i brug af Energiinstituttet. Manual. Samso Energy Academy.

Wenzel, J and Boll, C (2014) New Digital Platform for the Samsø Energy Academy. Working Paper. The Energy Academy. (Unpublished)

Worsaae, K (1997) Forprojekt: Samsø som Vedvarende Energi-Ø. Project Report. Miljø- og Energiministeriet.

Worsaae, K and Windeleff, J (2000) Tilsagn om støtte til SEK. Documentation. Miljø- og Energiministeriet.

This list was generated on Mon Jul 22 01:00:33 2024 CEST.