Items where Year is 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Projects | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | H | I | J | L | M | N | P | S | U | V | Å
Number of items: 60.

A

ARKE, - (1999) Information og tilmelding til Nordby - Mårup lokalvarme. Discussion Paper. ARKE.

ARKE, - (1999) Skift el-radiatorerne eller oliefyret ud med ARKE's KLIMASOL / jordvarmeanlæg. Manual. ARKE Construction A/S.

Andersen, J (1999) Brev med lånebekendtgørelse af 17. december om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og ændringsbekendtgørelsen af 28. juni. Discussion Paper. Indenrigsministeriet.

B

Bjerregård, H (1999) ANBEFALING VEDR. ETABLERING AF HAVVINDMØLLEPARK VED SAMSØ. Discussion Paper. PlanEnergi.

Bjerregård, H (1999) Mødereferat. In: Møde om placering af Samsø Havvindmøllepark, 07 Jan 1999.

C

Carl Bro A/S, - (1999) Vurdering af udbytte fra lossepladsgas på Samsø. Working Paper. Carl Bro A/S.

Christensen, H (1999) Samsø Havvindmøllepark. In: Møde om placering af Samsø Havvindmøllepark, 07 Jan 1999.

Christensen, HJ (1999) Overslag/tilbud på brændeovn med vandkammer. Technical Report. Aidt Miljø A/S.

Christensen, HJ (1999) Principskitse af centralvarmesystem. [Image]

Crawford, J (1999) ISLENET: European Islands Energy & Environment Network -- ISLENET: Reseau Insulaire Europeen sur L'energie et L'environnement. Documentation. ISLENET.

E

Enevoldsen, JR and Stavnbo, B (1999) Invitation: Til medlemmer af Samsø Energi- og Miljøkontor med bopæl i fjernvarmeområdet Ballen-Brundby-Ørby-Permelille. In: Møde i fjernvarmegruppen, 03 Feb 1999, Samsø.

F

Flensted-Jensen, J (1999) Regionplantillæg om vindmøller på Samsø. Documentation. Århus Amt.

H

Hermansen, S (1999) Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998- 31/12 1998. Documentation. SEMK.

Hermansen, S (1999) Notater. In: Møde om Vedvarende Energi-Ø, 17 Jan 1997, Energistyrelsen, København.

Hermansen, S and Argyraki, V (1999) Email correspondence on ISLEPACT history. In: SAVE-agencies and local actors on energy efficiency, 16 Nov 1999, Toldkammeret, Energistyrelsen, Amaliegade 44.

Hermansen, S and Johnsen, Aa (1999) Referater og noter fra møder i de fire planlagte fjernvarmeområder. In: Energisynsprojektet i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby",, 1998 - 1999.

Hermansen, S and Svendsen, P (1999) Mødereferat samt oversigt over olieforbrugere i Nordby. In: Arbejdsgruppemøde for Besser. Langemark. Torup og Østerby, Nov 1999.

I

Ibsen, P and Bjørnvig, B (1999) Beslutning om indkøb af vindmøller. In: Kommunalbestyrrelsesmøde, 04 Aug 1999, Samsø Kommune.

J

Jepsen, ET (1999) Dagsorden med oversigt over varmeforbrugere. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 3, 09 Sep 1999, Samsø.

Jepsen, ET (1999) Mødereferat. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 3, 09 Sep 1999, Samsø.

Jepsen, ET (1999) Program og bilag for mødet på Nordby kro. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 2, 16 Aug 1999, Samsø.

Jepsen, ET (1999) Referat af møde. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 1, 31 May 1999, Samsø.

Jepsen, ET (1999) Referat fra møde på Nordby Kro. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 2, 16 Aug 1999, Samsø.

Johnsen, Aa (1999) Dagsordenforslag. In: Møde om placering af Samsø Havvindmøllepark, 07 Jan 1999.

Johnsen, Aa (1999) Dataliste for priser og andet i f.m. Åbent Land kampagnen (udkast). Technical Report. Samsø Energiselskab.

Johnsen, Aa (1999) Notat om fjernvarme samt information om brændværdier. In: Arbejdsgruppemøde for Besser. Langemark. Torup og Østerby, Nov 1999.

Johnsen, Aa and Hermansen, S (1999) Samsoe, Denmarks Renewable Energy Island: Goals, Status and Examples. Project Report. SEMK.

Johnsen, Aa and Hermansen, S (1999) Samsoe, Denmarks Renewable Energy Island: Goals, Status and Examples. In: SAVE-agencies and local actors on energy efficiency, 16 Nov 1999, Toldkammeret, Energistyrelsen, Amaliegade 44.

Johnsen, Aa and Jensen, BJ (1999) Ansøgning til Energistyrelsens udviklingsprogram for vedvarende energi m.v. Other. Energistyrelsen.

Johnsen, Aa and Schütt, S (1999) Materialer og brevudveksling vedr. møde på Kommunekontoret. In: Møde i fjernvarmegruppen, 03 Feb 1999, Samsø.

L

Lillevang, L and Johnsen, Aa (1999) Notat vedr.: Nordby/Mårup fjernvarmeprojekt. In: Lokalvarme i Nordby og Mårup, møde 2, 16 Aug 1999, Samsø.

Lorentzen, J (1999) Udkast til invitationsbrev samt program. In: SAVE-agencies and local actors on energy efficiency, 16 Nov 1999, Toldkammeret, Energistyrelsen, Amaliegade 44.

M

Madsen, AD (1999) Miljø- og energiministerens besvarelse af spørgsmål ur. S 2300-2302, S 2305, S 2325 og S 2326 stillet af Aase D. Madsen (DF). Documentation. Miljø- og Energiministeriet.

Møller, T and Schmidt, SO and Nielsen, JH (1999) Dokumentation fra seminar. In: Café GOD ENERGI, 1999.

N

Nielsen, JP (1999) Vedr. Beregning af solvarme op brændeovn med vandgris til huset Langor 4. Technical Report. SEMK.

Nielsen, JP (1999) Vedr. Beregning af solvarme til brugsvand med tilskud til rumvarme på Møllevejen 29. Technical Report. SEMK.

Nielsen, JP (1999) Vedr. Eventuel udførsel af solvarme med sandlager i nedlagt stald. Technical Report. SEMK.

Nikolaisen, L (1999) Alstrup Nabovarme: Notat om etablering og drift. Project Report. Teknologisk Institut.

P

Petersen, JS (1999) Kommuneplantillæg nr. 3. Documentation. Århus Kommune.

Plejdrup, K (1999) Bekræftelse på optagelse i Samvirkende Energi- og Miljøkontorer. Documentation. Samvirkende Energi- og Miljøkontoror.

S

Samsø Energiselskab, - (1999) Havvindmøllepark ved Samsø: FORUNDERSØGELSE - FASE 1. Project Report. PlanEnergi.

Samsø Posten, - (1999) Artikler om Vedvarende Energi-Ø i Samsø Posten år 1999. Samsø Posten.

Samsø Posten, - (1999) Dokumentation fra seminar. In: Café GOD ENERGI, 1999.

Schultz, - (1999) Lov om planlægning. Documentation. Plan og Natur.

SolEnergiCentret, - (1999) Relevante anlægskombinationer med solvarme for enfamiliehuse i det åbne land på Samsø. Technical Report. Teknologisk Institut.

Svendsen, P (1999) Brev med invitation til møde samt information. In: Borgermøder vedr. lokalvarme på Samsø, 22 & 24 Jun 1999, Brundby Hotel & Nordby Kro, Samsø.

Sørensen, HC and Larsen, JH (1999) Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer for Samsø Havmøllepark. Discussion Paper. EMU.

Sørensen, O (1999) Vedr.: Tilbud på brændeovn m/vandtank. Technical Report. Henning Mortensen A/S.

Sørensen, PA (1999) Beregning af solvarme, biobrændselskedel. Technical Report. PlanEnergi.

U

Uspecificeret, - (1999) Information om AERO6GEN VINDGENERATOR. Manual. KKF Energi.

Uspecificeret, - (1999) Konsekvensberegning for køb af andele efter ændring af afregningsregler. Documentation. Samsø Vindenergi.

Uspecificeret, - (1999) Notat til "principper for ejerskab": Samsø Havvindmøllepark. Discussion Paper. Uspecificeret.

Uspecificeret, - (1999) Noter fra seminar. In: Café GOD ENERGI, 1999.

Uspecificeret, - (1999) Vejledning om definition af eksisterende vindmøller i elreformaftalen af 3. marts. Manual. Miljø- og Energiministeriet.

V

VEO, - (1999) The Electricity Sector -- Elsektoren. Documentation. VEO.

VEO, - (1999) Offshore Wind Station -- Havvindmøller. Documentation. VEO.

VEO, - (1999) The Transport Sector -- Transportsektoren. Documentation. VEO.

VEO, - (1999) Wind Turbines on Land -- Landvindmøller. Documentation. VEO.

Villadsen, P (1999) Brev med kopi af lokalplans forslag + samsø Vindenergi's tidligere afstandskrav mellem møller. Discussion Paper. Samsø Vindenergi.

Å

Århus Amt, - (1999) Dagsorden punkt 12: Regionplantillæg om vindmøller på Samsø. In: Udvalget for Miljø og Trafiks møde, 26 Aug 1999.

This list was generated on Sat Mar 2 01:00:34 2024 CET.